نگاهی نو به روایات نزول قرآن بر هفت حرف
45 بازدید
محل نشر: صحیفه مبین » تابستان 1378 - شماره 19 (14 صفحه - از 123 تا 136)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
درباره نزول قرآن بر هفت حرف بحثهای فراوانی در طول تاریخ اسلامی صورت گرفته است، نکته مهم آن است که گمان رفته، همه روایات مربوط در مقام بیان یک موضوع است؛ از این رو در تبیین مفاد این روایات اختلافات فراوانی پدید آمده است. در این مقاله ابتدا روایات مربوط براساس مفادشان دسته بندی و آنگاه هر کدام از اقوال مهم مورد بررسی قرار گرفته و در پایان نتیجه گرفته شده است که آن روایات ناظر به موضوعات متعددی است. پاره‌ای از آنها دلالت دارد بر اینکه قرائات ناصحیح افرادی که قادر به قرائت صحیح نیستند، در خور گذشت است. واژگان کلیدی: نزول قرآن بر هفت حرف، اختلاف قرائات، بطون قرآن، تعدد مضامین قرآن