سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دانشکده علوم قرآنی 
عضو هیئت علمی 
 
 
علمی و پژوهشی 
همکاری 
دانشگاه قم 
عضو هیئت علمی 
 
 
علمی و پژوهشی 
همکاری 
دفتر نمایندگی نهاد رهبری در امور اهل سنت سیستان و بلوچستان 
مسئول دفتر 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
اعزام مبلغ به خارج از کشور 
مسئول دفتر 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
کمیته علمی ستاد منطقه و مدیر گروه 
مسئول 
 
 
اجرائی 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
لمعه و اصول 
تدریس 
دانشگاه قم 
مدرس 
 
 
علوم قرآنی 
تدریس 
دانشکده علوم قرآنی 
مدرس 
 
 
علوم قرآنی 
تدریس 
دانشگاه قم 
مدرس 
 
 
فقه الحدیث – تاریخ قرآن 
تدریس 
دانشگاه قم 
مدرس 
 
 
روش تفسیر قرآن – فقه الحدیث